Natuurlijke straling - StralendVrij - Straling meten

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Natuurlijke straling

Dit is de straling van natuurlijke oorsprong, de wetenschap die zich hier mee bezig houdt is de Geobiologie.

Geobiologie bestudeerd de samenhang tussen de aarde (geo) en het leven (bio), het is de wetenschappelijke benadering van de invloed die aardstralen, wateraders, breuklijnen en het elektromagnetisch veld van de aarde kunnen hebben op de mens en alles wat leeft. In Nederland neemt men dit niet zo serieus, maar in het buitenland 0a Duitsland en Zwitserland is het een erkende wetenschap.
Deze wetenschap is niet iets nieuws maar was al aanwezig bij oude volkeren zoals de Maya’s en Egyptenaren, deze kennis is helaas voor een groot deel verloren gegaan, zijn wij steeds verder verwijderd geraakt van deze kennis, vooral in het westen.

Men spreekt ook wel van geopatische belasting hieronder wordt verstaan alle soorten straling die uit de aarde komt, die invloed uitoefent op alles wat leeft.

Er zijn lijnen die over de aarde lopen zoals de Hartmann- en Curry-lijnen, dan zijn er nog de lijnen vanuit de aarde zoals wateraders en breuklijnen.
"aardstralen" hoeven niet negatief te zijn, wij hebben ze ook nodig om te leven, als ze maar in harmonie zijn met elkaar en andere factoren.

Magnetisch veld van de aarde

Het magnetisch veld van de aarde kun je zien als een web of energienetwerk dat de aarde verbindt.
Wij nemen dat waar in de vorm van hele smalle energielijnen. De energie die daar uit komt is uiterst gering en bevatten hoofdzakelijk frequenties onder de 100 Hertz.
Dit netwerk wordt beïnvloed door de zon, maan, kosmos, elektriciteit, magnetisme, licht, kleur, warmte, geluid enz.
Er zijn meerdere netwerken o.a. het Hartmann netwerk en het Curry netwerk.

Hartmann netwerk
De aarde zendt stralingen in microgolffrequenties uit, ook wel tellurische stralingen genoemd. (Latijn: tellus,aarde). Dit is een netwerk van lijnen die Noord-Zuid en West-Oost georiënteerd zijn, dit wordt het Hartmann netwerk genoemd, ontdekt door Dr. Ernst Hartmann in de jaren 50, de banen zijn ongeveer  21cm.
Curry netwerk
Ook is er een netwerk waarvan de lijnen Noord-west/Zuid-Oost en Noord-Oost/Zuid-West georiënteerd zijn, dit wordt het Curry netwerk genoemd, ontdekt door Dr. Manfred Curry, de banen zijn ongeveer 80cm

Deze netten horen bij de aarde, maar het is wel belangrijk te weten dat het niet goed is om langdurig te verblijven op knooppunten van deze lijnen, zeker niet wanneer deze gekruist worden door andere lijnen zoals wateraders en breuklijnen.
Het immuunsysteem wordt dan overbelast, waardoor ook elektrosmog meer invloed krijgt op ons lichaam.
Belangrijk is dus dat u slaapt op een onbelaste plaats, ‘s nachts moet het lichaam hestellen en niet extra belast worden.

Waterader

Een waterader is een ondergrondse waterstroom. Het regenwater gaat de grond in en zoekt ondergronds een weg richting een rivier of de zee, hierdoor ontstaan ondergronds een soort riviertjes en stroompjes waar het water het makkelijkst langs wil, vaak zijn deze stroompjes jaren geleden al ontstaan. Door de wrijving van het water langs de aarde wordt de aarde op deze plaats positief geladen. Waardoor de lucht boven een waterader wordt geioniseerd. Wanneer men lang verblijft boven deze positief geladen plek, kan dit klachten geven. Een bed boven een waterader is dus niet goed omdat we hier een groot deel van de tijd doorbrengen. Ook werkplekken of andere plaatsen waar men langdurig verblijft kan men beter niet situeren boven een waterader.

Geologische breuklijnen

Een geologische breuklijn is een barst of een breuk in de bovenste aardlagen. Door verschuivingen van gesteentelagen ontstaan de sterk gepolariseerde trillingen (laag frequente magnetische velden). Ook deze lijnen zijn een te zware belasting voor ons lichaam om langdurig op te verblijven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu