Hoogfrequente straling - StralendVrij - Straling meten

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hoogfrequente straling

Elektrosmog
 

Elektromagnetische golven worden gekenmerkt door draadloze overdracht via de lucht.
Het zijn elektromagnetische golven omdat de elektrische em magnetische velden niet gescheiden te meten zijn zoals bij laagfrequente straling.
Het hoogfrequente gebied omvat frequenties van 30kHz (golflengte 10.000m) tot 300 GHz (golflengte 0,001m).
Voorbeelden hiervan zijn GSM, UMTS, LTE, C2000, DECT-telefoon, WIFI.
Hoogfrequente straling is energierijker en dringt daardoor dieper in biologische weefsels door.

Een uitwerking van de opgenomen straling is de warmtewerking zoals we die kennen van de magnetron en mobieltjes.
Dat hoogfrequente straling opwarmeffecten heeft wordt door wetenschappers erkent en wordt uitgedrukt in de SAR-waarde.
De eventuele biologische effecten op het lichaam, daar zijn de wetenschappers het nog niet eens. Ook niet over het langetermijneffect.
In het hoogfrequente gebied kan onderscheid  worden gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende straling en tussen pulserende en niet-pulserende straling,

Ioniserende straling
Ioniserende straling is in staat uit de buitenste schil van atomen elektronen los te maken, waardoor vrije negatieve elektronen en positief geladen ionen kunnen ontstaan.
Dit is hoogenergetische straling in het gebied van frequenties hoger dan 3 petahertz (PHz).
Voorbeelden zijn: gammastraling, rontgenstraling en kosmische straling.

Niet-ioniserende straling
Niet-ioniserende straling is niet in staat ionen te doen ontstaan.
Dit is laagenergetische straling in het gebied van frequenties lager dan 3 petahertz (PHz).
Voorbeelden zijn: microgolven, radiostraling, infrarood licht, ultraviolet licht en zichtbaar licht.

Pulserende straling

Pulserende straling ontstaat wanneer de uitgezonden golven gedurende zeer korte perioden worden onderbroken, Bij mobieltjes is dit bijvoorbeeld 217 keer per sec. en bij de DECT-telefoon 100 maal per sec. Het pulsen heeft een eigen frequentie, deze is voor WIFI ongeveer 15 HZ, deze frequentie komt overeen met de hersenfrequenties van alfa en bèta golven.

Niet pulserende straling
Niet pulserende straling wordt gelijkmatig door de bron uitgezonden en is door organismen beter te verdragen.
Bellen in de auto

Bellen in de auto is niet alleen gevaarlijk omdat het de rijvaardigheid beïnvloedt.
In de auto zal de straling van de telefoon toenemen als gevolg van een sterker zendsignaal.
Omdat men in een metalen ruimte zit (kooi van Faraday) weerkaatst de straling in de ruimte.
De telefoon blijft zoeken naar de dichtstbijzijnde mast omdat men beweegt.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu